Translator

23.09.2016

Polowanie

Na MFKiG w Łodzi 1-2.10.2016 r. odbędzie się premiera komiksu Rycerz Ciernistego Krzewu: Polowanie. Moje uczestnictwo w projekcie ograniczyło się do pokolorowania kilku plansz i nałożenia tuszu na szkic Sturmir Arts. Rysunek ów będzie zdobił okładkę.


Swego czasu stworzyłem też własną propozycję okładki, która jednak przegrała rywalizację z rysunkiem powyżej.